Digitalizacija je nezaustavljiva

Postalo je jasno da su društvene mreže tu da ostanu i da je neophodno priključiti se ili “ispasti” iz posla.

 

 

Digitalizacija je nezaustavljiva. Ona je neraskidivi deo, ne samo profesije koja se bavi komunikacijama, već biznisa uopšte i što pre to shvatimo, bolje ćemo i kvalitetnije raditi i obraćati se ciljnim javnostima.

 

Više o tome sam pisala za 15. Bilten Društva Srbije za odnose sa javnošću, koji možete pogledati u ovoj prezentaciji ili preuzeti sa ovog linka.

 

Ovom prilikom, zahvaljujem Društvu i Ivani Parčetić na pozivu i prilici da učestvujem u stvaranju 15. Biltena DSOJ.

 

Leave a Reply