Samsung reklama za osobe oštećenog sluha

Samsung reklama za osobe oštećenog sluha je odličan primer društveno odgovorne reklamne kampanje, ali i pokazatelj da marketing nekad (pored “puke” promocije) iznedri neke mnoge lepe stvari.

samsung_reklama_za_osobe_oštećenog_sluha_m

U cilju promocije nove video usluge za osobe oštećenog sluha, Samsung je u saradnji sa agencijom Leo Burnett Istanbul osmislio reklamu u okviru koje prikazuju (posebno kreiran)  jedan dan života izvesnog Muharrema, mladića koji ne čuje. Za realizaciju reklame, organizatori su utrošili čak mesec dana, a reakcija je neprocenjiva!

Reći ću samo da je čitav Muharremov komšiluk naučio znakovni jezik kako bi mu, makar na jedan dan, omogućili svet bez ikakvih barijera.


Izvor

Leave a Reply