Šta je internet marketing strategija i kako je napraviti?

internet-marketing-strategija-je-kao-šah

Zašto je internet marketing strategija neophodna za svaki biznis i kako je kreirati da donese željene rezultate?

internet-marketing-strategija-je-kao-šah

Početkom dvehiljaditih, radila sam u jednoj firmi u kojoj se više nisam osećala dobro. Konkurisala sam na mnoge pozicije i tražila premeštaje unutar firme, samo da bi me direktor svaki put odbio. Trebala mi je promena. Sama činjenica da sam to znala, nije bila dovoljna da do nje i dođe. Umesto toga, jednom kad sam odlučila da više ne želim tu da radim, zacrtala sam sebi rok od 3 meseca da pronađem drugi posao. I ne samo to, napravila sam plan u kojim industrijama bih volela da radim i prema njima tražila firme putem interneta (ponajviše na Infostudu) na čije sam konkurse slala prijave. Pre isteka trećeg meseca, pronašla sam firmu koja mi je bolje odgovarala – kao i ja njoj, i dobila mail sa pismom o namerama i potvrdi o zaposlenju. Kakve ovo ima veze sa internet marketing strategijom? Čitaj dalje i saznaćeš.

Pročitaj još i: Bitmoji marketing  

Ukratko, internet marketing strategija predstavlja skup procedura koje marketar sledi kako bi postigao željene ciljeve, a korišćenjem alata za internet marketing. Dobro planirana strategija sa definisanim ciljevima jednostavan je način da poboljšaš svoje komunikacijske rezultate. Bilo koja vrsta internet komunikacije zahteva planiranje i razmišljanje pre nego što pritisneš to dugme Objavi.

Razmišljajući o i radeći na strategiji sada, dugoročno štediš vreme i novac i u mogućnosti si da bolje ispuniš svoje marketinške ciljeve u budućnosti. Strategija je način da se usredsrediš na to kako i kada izgraditi odnose sa potencijalnim klijentima i kupcima i pomaže da pripremiš i implementiraš relevantan sadržaj.

Kako razviti internet marketing strategiju

Jedno akademsko istraživanje pokazuje da je zapisivanjem ciljeva i kreiranjem strategije za njihovo postizanje 76% veća verovatnoća da se oni i realizuju.

Zato je važno da, pri kreiranju strategije, kreneš od (između ostalog) sledećih pitanja:

 • Šta želiš da postigneš svojim prisustvom i komunikacijom na internetu?
 • Koje kanale komunikacije poseduješ: sajt, društvene mreže, podcast…?
 • Koju vrstu sadržaja ćeš kreirati?
 • Kome se obraćaš i zašto?
 • Koje vrste sadržaja, planova i taktika će najbolje odgovarati tebi I tvom biznisu, ponudi, proizvodu, usluzi?
 • Kako će sve to izgledati?
 • Koliko često treba pisati/proizvoditi i objavljivati? I gde?

Kako definisati marketing ciljeve za svoj biznis?

Prvo i osnovno, marketing ciljevi treba da budu u saglasnosti sa biznis ciljevima. Zašto? Kako bi svaki korak i svaka preduzeta akcija imala smisla i vodila ka ostvarenju poslovnih ciljeva. U suprotnom, neretko se gube i novac i vreme i živci radeći nešto što ne donosi rezultate. Ko još to voli?

Kako se najbolje definišu marketing ciljevi?

Jedan od proverenih i delotvornih načina jeste kroz izradu SWOT analize i postavljanje SMART ciljeva, o čemu sam pričala i u podkastu Stepenicama uspeha.

Bez ovih analiza, bilo koja marketing strategija biće nepotpuna, neozbiljna, neuspešna i sigurno neće doneti očekivane rezultate. Pa, kako onda uraditi ove analize i postaviti prave ciljeve?

SWOT analiza

swot analiza internet marketing strategija

SWOT analiza predstavlja okvir koji se koristi za uvid i procenu brenda, kompanije, proizvoda ili usluge u odnosu na industriju, tržište i konkurenciju. Kao takav, predstavlja važan korak za razvoj svake, pa i marketing strategije. SWOT suštinski predstavlja 4 faktora koji se analiziraju, a koji su podeljeni na interne i eksterne:

S strength (snaga)

W eakness (slabost)

O opportunity (prilike)

T threat (pretnje)

Koristeći ovu metodu analize, dobijaju se vrlo važne i pronicljive informacije na osnovu kojih se ne samo kreiraju uspešne strategije i planovi, već i rađaju nove ideje i prilike za rast i razvoj. Ova analiza itekako pomaže da ne budemo u sivoj zoni pretpostavki i nasumičnog rada, već na putu koji vodi ka ostvarenju biznis i marketing ciljeva.

Pitanja koja treba postaviti tokom ove analize su sledeća:

Strengths

1. koja je moja konkurentska prednost?

2. sa kojim resursima raspolažem?

3. koji proizvodi/usluge imaju dobre performanse?

Weakness

1. u čemu mogu da se poboljšam?

2. koji proizvodi/usluge imaju loš učinak?

3. gde mi nedostaju resursi?

Opportunity

1. šta mogu da koristim za poboljšanje poslovanja?

2. mogu li proširiti osnovnu ponudu/proizvode/usluge?

3. koje nove segmente tržišta mogu istražiti?

Threat

1. ima li novih propisa koji ugrožavaju poslovanje?

2. šta konkurencija radi dobro/bolje?

3. koji industrijski trendovi ugrožavaju poslovanje?

Ili, još prostije:

S: šta radim dobro?

W: šta mi je najveća prepreka?

O: koju ciljnu grupu još ne pokrivam?

T: koliko je tržište zasićeno konkurencijom?

Odgovori na ova pitanja su nužni kako bi se stekla što jasnija slika biznisa u odnosu na industriju i konkurenciju i kako bi se pronašle one rupe koje se ponudom mogu popuniti. A sve u cilju ostvarenja biznis i marketing ciljeva.

SMART ciljevi

smart ciljevi internet marketing strategija

Još jedan dobar način pri kreiranju internet marketing strategije jeste definisanje SMART ciljeva. Kao i u slučaju SWOT analize, u pitanju je akronim koji se odnosi na to da ciljevi treba da su

S specific (specifični)

M measurable (merljivi)

A actionable (izvodljivi)

R relevant (relevantni)

T time-bound (vremenski određeni)

U praksi, to izgleda na primer ovako:

Želim da prodam X programa online treninga putem interneta, tačnije društvenih mreža odnosno Instagrama, ženama u četrdesetim, u naredna 3 meseca. 

Hoću da u naredna tri meseca imam 30% porast pretplatnika na newsleter koji šaljem jednom nedeljno.

Želim da do kraja godine uvećam broj poseta sajtu za 50% objavljujući tri teksta nedeljno.

Više fanova, lajkova, komentara nije SMART cilj. Kao ni uvećanje prodaje kao takvo. Podizanje svesti takođe. Pri definisanju ciljeva važno je biti što direktniji i konkretniji, do same suštine jer jedino tako se mogu pratiti, meriti i analizirati rezultati. A upravo rezultati treba da su fokus SMART ciljeva, a ne aktivnosti i koraci koji vode ka njihovom ostvarenju.

U oba slučaja, izrada iziskuje dobro istraživanje tržišta, poznavanje ciljne grupe, kao i samog biznisa, ponude koju nudiš.

I, ako se sećaš primera s početka članka, upravo mi je ovaj način postavljanja ciljeva koristio u definisanju šta želim da radim, kako i kako da pratim da bih pronašla novi posao. Tehnika koja je izuzetno korisna i delotvorna u svih poljima, pa i kad pričamo o internet marketingu.

definisanje-strategije-na-tabli

Neophodni elementi svake internet marketing strategije

Nakon inicijalnih koraka i prikupljanja neophodnih informacija, izrada strategije treba da sadrži sledeće stavke:

 • Jasno definisanu ciljnu grupu/grupe
 • Internet marketing ciljeve
 • Analizu trenutnog stanja biznisa/ponude na internetu
 • Set alata za izradu strategije, plana, kreiranje sadržaja, implementaciju, praćenje i analizu
 • Plan aktivnosti i taktike

Od razumevanja gde smo sada a gde želimo biti, kako do tamo stići, upotrebom kojih alata i tipova sadržaja, planiranja i izrade sadržaja, content marketinga, SEO-a, email marketinga, plaćenog oglašavanja, definisanja KPI u marketingu, pa sve do implementacije i praćenja učinka – strategija je tu da zaokruži celu priču, drži nas u fokusu i jasnom putu. U zavisnosti od tipa biznisa, same ponude, budžeta, elementi će se razlikovati i sadržati različite stavke, dok sama osnova i neophodne stavke ostaju iste.

U svemu ovome, vreme je – pored novca – izuzetno važan resurs koji se investira i troši. Zato ne treba rizikovati da se ulupaju gomile novca i vremena radeći nešto ad hoc i bez jasnog plana. Kao što znamo, marketing je maraton ne sprint i – ako već ulažemo vreme u njegovu primenu, treba ga (u)raditi uspešno i kvalitetno.

Umesto zaključka

Iz gore priloženog teksta, da se zaključiti da je internet marketing strategija neophodna svakom biznisu iz nekoliko razloga.

 • uspostavlja jasne okvire i smernice
 • uspostavlja ton i način online prisustva i komunikacije
 • štedi vreme i novac
 • uspostavlja konkretne ciljeve i pomaže u njihovom merenju
 • uspostavlja kontinuiranu i relevantnu komunikaciju i kreiranje sadržaja

Digitalni marketing ume da bude komplikovan. Ja ga pojednostavljujem i pomažem ti da ga uspešno primeniš u svom biznisu i radu. Tekstom sam pokušala da približim i dočaram kako da definišeš i napraviš svoju internet marketing strategiju. Ako ti se čini preobimnim i komplikovanim, kontaktiraj me da vidimo kako možemo da je napravimo zajedno.

Leave a Reply